Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Zaznamenávanie stlačenia klávesov
Test klávesnice
Test klávesnice online

Keď potrebujete otestovať, či sú klávesy klávesnice normálne, stačí stlačiť kláves, ktorý potrebujete otestovať. Na virtuálnej klávesnici vyššie uvidíte zodpovedajúcu zmenu farby, aby ste zistili, či klávesy na klávesnici fungujú správne. Vaša história stlačenia klávesov bude uvedená na stránke. Ak potrebujete zopakovať test, môžete kliknúť na